Kotvení solárních setů na střechu v každém případě přenechejte odborné firmě, aby nebyly narušeny funkční vlastnosti střechy z hlediska odolnosti proti povětrnostním vlivům a bylo zamezeno mechanické poškození vlivem hmotnosti instalované technologie. Za případné vzniklé škody neodbornou montáží neneseme žádnou odpovědnost.

Základní členění střech:

    -    rovné (krytina fólie, asfaltové, plechové)
            -    fólie, asfaltové krytiny - zajistit dostatečný rozklad bodového zatížení konzole, tzn. kontaktní místo mezi konzolí soláru a střechou, roznést pomocí například betonové kachličky, kovové konstrukce aj., aby v případě snížení mechanických vlastností krytiny vlivem vnějších teplot, a to jak plusových tak minusových, nedošlo k jejímu narušení

            -  plechové platí jako u předchozí varianty, s tím, že je ideální s klempířskou firmou dohodnout  vytvoření mechanicky odolných portů pro ukotvení technologie. U této střechy jsou mechanické vlastnosti  vlivem teplot stabilnější, dle velikosti střechy je však mnohdy potřeba uvažovat o kompenzaci délky (dilatace) konzolového uchycení. Sklon solárního zdroje je dán konstrukcí konzole.


     -    šikmé (betonová, pálená, asfaltová, plechová, dřevěná břidlicová a mnoho dalších)
              - vzhledem k tomu že, sedlové nebo šikmé střechy mají rozdílné úhly, doporučuji upravit délku originální konzoly tak aby výsledný sklon solárních trubic byl v doporučeném úhlu. Dále by bylo vhodné, aby vrchol nádrže byl od hřebenu střechy (platí u sedlových střech) níže, a to alespoň 5° pod.

 

Ochrana před prudkými poryvy větru. Ochrana před úderem blesku je velmi specifická záležitost, je nutno zvážit dle umístění domu, jeho polohy (dům v husté zástavbě mezi vyššími budovami v údolí - nízké riziko, samostatně stojící dům na kopci - vysoké riziko), možná rizika.


Pospojení konstrukce s instalovaným jímačem blesku je určitě také otázkou na typ budovy a elektroinstalace. U nové budovy by měl být řešen projektem jímače blesku a je to značně specifické. Obecně konstrukce soláru - pokud je tento objekt vybaven jímací soustavou - musí být pospojen se zemním potenciálem.

Mechanika upevnění na šikmé střechy: 
    - vzhledem k vyšší hmotnosti zařízení se zásobníkem a jeho primárním určením k provozu mimo zimní sezónu (dlouhodobý provoz pod <0 °C), voda bude bez odběru  v připojovacích potrubích i v bojleru vystavena riziku zamrzání. Přístup na střechu je pro případné odstavení a opravy velmi nekomfortní s možným rizikem poškození krytiny.


Proto raději použít solární trubice bez zásobníku, jen s výměníkem, a pomocí speciální nemrznoucí nízko expanzivní kapaliny ohřívat např. trubkový výměník nepřímotopného bojleru nebo akumulace topné vody. Tím je zaručen celoroční provoz a podstatně nižší hmotnost na střešní konstrukci.

 

Pro upevnění neexistuje univerzální systém, ten vychází s aktuálního typu střechy.

Vždy je potřeba dodržovat ustanovení výše a ponechat přípravu nosných portů na odborné pokrývačské firmě!


Například 4 ks speciální prostupové tašky na daný typ krytiny a nad krovy upevnit horizontálně dva nosníky, do kterých se konstrukce připevní.
Je tak zaručena těsnost a mechanická pevnost konstrukce bez rizika prasknutí krytiny vlivem zatížení nebo dokonce vrtání.

.

Solární kolektory můžete objednat ZDE