Občas se setkáváme s požadavkem od zákazníků, že nechtějí okna z recyklátu. 

Ale už nedokáží definovat, co si pod tím představují. Někteří zákazníci si myslí, že k výrobě okenních profilů slouží plast ze žlutých kontejnerů. Nic nemůže být dále od pravdy.

Co tedy znamená prvoplast a co recyklát?

Prvoplast je čisté PVC stabilizované zinkem. Je to z důvodu UV ochrany zejména u bílých profilů. 

Recyklát jsou odřezky z okenních profilů. Jsou to zbytky nebo vadné části profilů. Třeba prohnuté apod. Je to tedy stejný plast jako jsou profily. Tento plast má tedy stejné vlastnosti jako prvoplast, jen nemá UV ochranu. Poznáte ho podle záměrného obarvení výrobcem na šedou nebo světle hnědou barvu.

Prvoplast se tedy používá vždy na vnější viditelnou část oken, aby měl UV ochranu.

Recyklát se používá pouze na vnitřní část profilů, která tvoří příčky profilů. Nikdy se nepoužívá na povrchové čísti profilů.

Použití recyklátu je tedy ekologické využití plastu a navíc má tento recyklát lepší homogenitu a vyšší pevnost než původní plast.

Používání recyklátů uvnitř profilů je také povinné kvůli nařízení EU, pro nakládání s odpady.

Ideální tedy je kombinace prvoplastu a recyklátu.

Prvoplast zajišťuje vnější UV stabilitu a recyklát uvnitř profilu, zase dodává profilům lepší mechanické vlastnosti a pevnost.