Proč mají okenní rámy v horní straně vrtané díry?

Některé druhy profilů mají zase vynechané těsnění (cca 5cm) v horní straně rámu. Proč? Více ZDE.

Občas se nás lidé ptají na malé díry, které jsou vyvrtané v horní venkovní straně rámu plastového okna. Tyto otvory jsou důležité z důvodu dekomprese. Uvnitř svařeného rámu je vzduch, který se vlivem tepla zahřívá a tak se roztahuje. Pokud by tento vzduch neměl kudy uniknout, tak by svým tlakem mohl deformovat rám okna a horším případě by tak rám mohl prasknout.

Níže je uveden konkrétní případ, kdy jedna firma (nebudeme jmenovat) neprovedla vrtání dekompresních otvorů.

Stavebník nespokojený s plastovými okny nás přivolal pro pomoc k řešení problému. V rámci osobní prohlídky bylo zjištěno, že v objektu došlo k vyboulení rámů plastových oken. Vnější povrchovou úpravu tvoří fólie v dekoru tmavohnědého dřeva. Na místě samém bylo zjištěno, že deformací (různé intenzity) jsou zasaženy téměř veškeré otvorové výplně v objektu. Dále byly zjištěny dekompresní otvory vyvrtané do okenních rámů. Dle sdělení majitele došlo k vyvrtání otvorů firmou dodatečně, až po reklamaci deformace tvaru. Rovněž bylo zjištěno, že již bylo vyměněno těsnění mezi křídly a rámy, a kování je nastaveno na maximální přítlak při zavření. Ve všech zjištěných případech došlo k deformaci v podobných místech , a to v úrovni prvních dvou komor rámu na straně exteriéru. Deformace má vždy shodný charakter, a to boulení či vypouknutí směrem do exteriéru. Především při pohmatu je tato deformace dobře patrná. Podle tvaru a místa deformační zóny došlo k expanzi uzavřeného vzduchu v izolačních komorách. Prohlídka byla prováděná v lednu, kdy teplota exteriéru byla 8°C a teplota interiéru 21°C. S velkou pravděpodobností se lze domnívat, že vzhledem k teplotní roztažnosti polymeru, bude deformace v letních měsících větší. Deformace již překročila plastickou mez polymeru a její charakter je nevratný, proto vyvrtání dekompresních otvorů nemělo dostatečný efekt.

Následkem toho došlo k deformaci rámu a tím i k tomu, že ani dorazové těsnění neplnilo svoji funkci a okno již nemohlo těsnit. Tato deformace již byla tak vážná a trvalá, že ani dodatečné odvrtání dekompresních otvorů nepomohlo vrátit rám do původní podoby. Vzhledem k tomu, že původní záruka na okna již vypršela, musel zákazník okna nakonec vybourat a namontovat nová.

Naše okna mají v horní straně rámu tyto dekompresní otvory již předvrtány. Pokud by zákazník chtěl trvat na oknu bez těchto otvorů, tak by se na toto okno nevztahovala záruka. Stejně tak by zákazník ztratil záruku na okna, pokud by tyto otvory jakýmkoli způsobem zaslepil. Tyto dekopresní otvory jsou tedy velmi důležité pro to, aby okno plnilo svou funkci.

Zdroj
http://www.taktone.cz/?p=989

tvarové změny rámu

řez rámem s tvarovou deformací