Kalkulátor vám umožní vypočítat vaši roční spotřebu energie na topení.

1. současná roční spotřeba       spotřeba energie na topení
  zemní plyn v m3 / rok x 9,5 = kWh
  hnědé uhlí v kg / rok x 4,5 = kWh
  černé uhlí v kg / rok x 6,0 = kWh
  dřevo v kg / rok x 4,5 = kWh
  elektrická energie v kWh / rok x 1 = kWh
             
2. spotřeba energie na topení odečtení spotřeby energie za teplou vodu   celková spotřebaza vytápění
  kWh - kWh = kWh
    (cca 1000 kWh/osobu)        
             
             
3. celková spotřeba za vytápění vytápěná plocha   SPOTŘEBA ENERGIE NA 1 m2
  kWh : m2 = kWh / m2
           
             

1. Do bílého políčka vepište množství spotřebovaného paliva nebo elektrické energie.

2. Do bílého políčka vepište spotřebu energie za teplou vodu (cca 1000KWh/osobu).

3. Do bílého políčka vepište velikost vytápěné plochy.

SPOTŘEBA ENERGIE NA 1m2 ... x
x < 80 kWh/m2 DOBŘE ZAIZOLOVANÝ DŮM MALÉ TEPELNÉ ZTRÁTY
80 < x < 160 kWh/m2 STANDARTNĚ ZAIZOLOVANÝ DŮM PRŮMĚRNÉ TEPELNÉ ZTRÁTY
160 kWh/m2 < x ŠPATNĚ ZAIZOLOVANÝ DŮM VELKÉ TEPELNÉ ZTRÁTY