Občas se stává, že zákazníci poptávají šesti, sedmi i osmi komorová okna. Jak je to ve skutečnosti s těmito komorami v okenním rámu?

Jaký vliv mají komory na tepelnou izolaci? Stále mnoho lidí si myslí, že čím více komor je v okenním rámu, tak okno lépe izoluje. Není to tak úplně pravda. Je to ale jeden z mýtů, kterým zákazníci podlehli díky reklamnímu masírování některých výrobců, kteří se tak snaží nalákat zákazníka na svůj výrobek. Co je vlastně izolantem v rámu plastového okna? Některé dražší profily má uvnitř rámu polystyren, kvůli maximální izolaci. Jinak ostatní profily i jiní výrobci spoléhají na přirozený izolant, a to na vzduch. Stejně tak jako u dutých cihel. Čím více je v jakémkoli uzavřeném prostředí více vzduchu (cihla, rám okna), tak lépe izoluje, protože vzduch přenáší teplotní změny pomaleji. Počet komor tedy na tepelnou izolaci okenního rámu nemá tak výrazný vliv, protože izolantem je vzduch. Vliv má tedy spíše celková síla rámu, která se, po dlouholetých zkušenostech, u většiny výrobců ustálila na průměrné hodnotě 7cm síly rámu s použitím 5ti komor.

Počet komor má také vliv na statické vlastnosti okna. Komory tvoří jakousi výztuž rámu, které by se bez nepřítomnosti komor zhroutilo. Ale i opět zde platí, že všeho moc škodí. První okna měla v počátcích 3 komory, což se ukázalo jako málo dostačující pro statiku okna. Proto se přidala jedna komora, pro zlepšení statických vlastností. Tyto 4 komory by již byly lépe vyhovující, ale pro vylepšení vlastností a rovnoměrné rozložení se přidala pátá komora. V prostřední komoře se totiž nachází ocelová výztuž a z každé strany jsou další dvě komory. Šestá a sedmá komora má význam u silnějších profilů 80mm a více, kdy využije šířky profilu ke zlepšení statiky. Na izolační vlastnosti plastového profilu však tento počet komor nemá výraznější vliv. Drtivá většina výrobců u profilů 70mm dnes používá osvědčených 5 komor. Přesto se i dnes ještě setkáte u některých dodavatelů s profilem se 4mi komorami. Tyto jsou již dnes z hlediska statiky nedostačující.

Pokud tedy vybíráte plastový profil pro svá okna, řiďte se nejdříve hloubkou profilu. Pokud neuvažujete o zateplení obvodového zdiva a okna měníte u staršího domu, plně vyhovuje profil s hloubkou 70mm s 5ti komorovým profilem. Pokud máte novostavbu s tepelně izolovanějším zdivem nebo pokud budete starší dům zateplovat, můžete již uvažovat o silnějším profilu oken 80mm a více s 6ti a více komorovým profilem, případně s 3 sklem. Profily od 80mm s 3 sklem rozhodně doporučujeme u nízkoenergetických staveb. V tomto případě by okno 70mm s 2 sklem bylo poddimenzované vzhledem k ostatním izolačním vlastnostem takové stavby.

Pozn.: komory se počítají pouze ve svislém směru na hloubku profilu. Nepočítá se každá komora zvlášť. Pokud by jste počítali každou oddělenou komoru, tak by jste u okna mohli napočítat i 10-15 komor.