Solární kolektor lze využívat jako samostatnou jednotku bez dalšího napojení na domovní systém ohřevu teplé vody. Proto je mimo jiné ideální pro ohřev bazénu nebo pro zahradní sprchu.

All-in-One se pro toto využití výborně hodí z důvodu snadné montáže, nenáročnosti obsluhy a skvělým výsledkům.

Vaše bazénová filtrace s čerpadlem zajistí tlak a oběh vody. Otvor vstupu a výstupu je ¾. Pro použití slunečního kolektoru s nádrží k bazénu se musí vytvořit okruh viz obrázek.

Díky nerezové oceli SUS-304-2B vydrží nádrž i běžnou bazénovou chemii.

Voda v nádrži koluje vždy, když se pustí filtrace. Je potřeba dát vodě v nádrži kolektoru čas, ať se voda nahřeje – min. 3h na slunci.

Vysoká účinnost kolektoru je důsledkem schopnosti absorbovat rozptýlené sluneční záření, i v oblačných dnech a maximálně snížit tepelné ztráty.

1t (1000 l) vody potřebuje energii 11,8kW na ohřev z 20°C na 30°C (resp. delta 10°C) tak, aby to bylo za hodinu ohřáté.

Pokud máte bazén 3m3 (tzn. 3t -> tzn. 3000l) potřebujete 35,4kW, aby se voda za hodinu ohřála.
Průběh teploty v bazénu velmi silně ovlivňuje tzv odpar, to znamená, že pokud je teplota na povrchu bazénové vody vyšší, než teplota vzduchu okolí, nastane energeticky velmi náročná fyzikální změna z kapalného do plynného skupenství  a voda se ochlazuje.
Výkon ochlazování je dán plochou a rozdílem teplot vody a vzduchu. Čím více je rozdíl a čím větší je bazén, tím větší jsou tepelné ztráty. Proto se bazén zakrývá termofólií.

            –    tento stav se děje většinou přes noc, takže pokud bychom vycházeli z předpokladu výše a budeme uvažovat, že bazén chceme vytopit (vytáhnout z 20 na 30), například za 5 hodin, platí výkonnostní stav u bazénu se třemi kubíky  35,4/5 =7kW, což je cca 6-7 trubic.
Pokud ale bude bazén nezakrytý a bude plytký, o velké ploše, veškerý dodaný výkon se nám ztratí odparem ve snaze srovnání teploty s okolím.

Proto lze zjednodušeně říci, že 10 trubic na 3m3 bude stačit. Pokud by se to totiž přehnalo například 30 trubicemi, vznikne, v případě vyhřátého bazénu, problém, kam se vším tím teplem.
Takže důležité je mít tlakově zajištěný systém včetně ochrany před odpařením. Následně můžete provést výpočet dle níže uvedených hodnot:

  • bazén nezakrývaný 3m3 – 10 – 15 trubic
  • bazén zakrývaný 3m3 – max. 10 trubic

.solární kolektor k bazénu

Za solární kolektor doporučujeme zařadit také zpětný ventil. Je to pro případ, že když neběží čerpadlo, tak aby vám voda z kolektoru "nespadla", tedy nevytekla samospádem do bazénu.

Solární kolektory můžete objednat ZDE