Úspory s plastovým oknem z profilového systému SCHÜCO, VEKA, GEALAN  Uf = 1,0 W.m-2.K-1

 
Stávající typ okna:
Plastové okno se zasklením:                                   
Umístění stavby:
Doba pro výpočet úspor:
Plocha oken:
m2
Cena za MWh:

Při pořízení oken ve Vámi zadaném rozsahu ušetříte za Vámi uvedené období:

Přepočítat ...

Pozn.: Pro výpočet jsou použity metodiky a vzorce uvedené v následujících normách:

  • ČSN EN 10077-1
  • ČSN 73 0540-3

Pro sazbu za energie je použito sazebníku společnosti E-on platnému k srpnu 2010, sazba E.ON ElektřinaKlasik.