.

Parametry skladových oken na základě testů zkušebnou. Výsledky testů odpovídají normám.

charakteristika oken

Aktuálně máme skladová okna profilu Avantgarde a Decco, která splňují podmínky tzv. třídy A - EN12608.

Uvedená tabulka výsledků měření těchto oken je na základě harmonizovaného normy dle EN 14351-1:2006+A1:2010

Systém posuzování a ověřování stability užitkových vlastnosti: Systém 3 AoC.

Notifikované subjekty: Mobilní laboratoř stavební techniky NB 2189; Centrum Stavebního Inženýrství NB 1390.