Návod na montáž oken

Plastová okna a balkonové dveře jsou určeny pro použití do obytných i průmyslových budov, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost. Jsou určeny pro denní osvětlení a přirozené větrání vnitřních prostor budov. Plní i funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Balkonové dveře, kromě toho, umožňují průchod na balkon nebo jiný venkovní prostor.

Stručný návod pro ty, kteří chtějí okna zabudovat svépomocí. Dnes už není montáž plastových oken tak složitá.
Tento návod je pouze orientační a detailní postupy jednotlivých firem se mohou mírně lišit.


POZOR!!! Pokud s montáží oken nemáte zkušenost, nechte si raději zabudovat okna od zkušených řemeslníků !!! Vždy dodržujte platné zásady bezpečnosti práce. Při neodborné manipulaci hrozí pád okna na osobu nebo pořezání o rozbité sklo. U těžších oken nemanipulujte s okny sami, ale přizvěte si dostatečný počet pomocníků. Neodborná montáž nebo poškození při montáži není důvodem k reklamaci stavebních výplní.

 

Vlastní montáž oken a dveří se provádí následovně :

a) Před vlastní montáží očistíme stavební otvor od hrubých nečistot a překontrolujeme jeho rozměry. Prostor pro zapěnění kolem oken by měl odpovídat rozměrům v tabulce na konci návodu - dole. U bílých oken do šířky okna 1,5m by měla být spára min. 10mm a u celobarevných oken min. 15mm. U větších oken musí být spára větší, vzhledem k tomu, že se okno vlivem slunečního záření může teplem roztahovat.

U okna bílého s rozměrem do 2500mm volíme připojovací spáru 15mm, do 3500mm - 20mm, do 4500mm 25mm.

U barevného okna do 2500mm - 20mm, do 3500mm - 25mm, do 4500mm - 30mm.
Připojovací spárou se rozumí mezera mezi rámem okna a zdivem na každé straně.
Viz druhý obrázek dole.

b) Stavební výplň (myšleno okno nebo dveře) rozdělíme na rám a křídlo pomocí demontáže horního okenního pantu, ze kterého vyjmeme vodící čep. Na spodním pantu je kování pouze nasazené. Stačí tak křídlo po demontáži horního pantu pouze vysunout nahoru. Případně nalepíme paropropustné folie kolem rámu a do rámu upevníme kotvy - případně zkontrolujeme, zda jsou předvrtány otvory pro použití turbošroubů, pokud volíme montáž pomocí turbošroubů. Kotvy se montují cca 15cm od rohů u bílých oken ( u celobarevných 25cm) a dále ve vzdálenosti cca 40cm od sebe po obvodu.

Odlišnosti demontáže horního pantu u kování ROTO a Winkhaus:

Po sejmutí plastových krytek u pantu ROTO, stačí středový čep lehce vyklepnout směrem dolů. Po montáži okna pak stačí čep opět lehce naklepnout odspodu nahoru. 

Panty Winkhaus mají navíc na horním pantu dvě pojistky. Jedna je na horní a druhá na spodní straně pantu. Tyto pojistky zmáčněte a poté středový čep vysuňte dolů. Při montáži již stačí jen lehce naklepnout čep zespodu nahoru. Viz obrázek dole.

Pokud má okno pouze ventilaci, pak jsou pouze na spodní straně pevné panty. Tyto demontujete vyklepnutím středového čepu. Platí u obou druhů kování.

c) Rám stavební výplně nahrubo vyklínujeme dřevěnými nebo plastovými klínky do stavebního otvoru. Klínky nepoužívejte na středu rámu, aby jste neprohnuli rám okna. Hloubku umístění výplně volíme podle použitých parapetů a předpokládané šířky ostění (případně zateplení).

d) Rám zaměříme vodováhou v určené výšce do vodorovné polohy a zaklínujeme. Proměříme vodováhou svislost nejdříve na jedné straně a potom na druhé straně. Pro kontrolu celé proměříme ještě jednou a zkontrolujeme usazení rámu proměřením obou úhlopříček!! Vodováhou měříme svislost z venku rámu, ale i uvnitř rámu a to na obou stranách. Měříme také spodní a horní stranu rámu.

e) Rám stavební výplně ukotvíme pomocí kotev nebo turbošroubů. Dveře kotvíme turbošrouby vždy co nejblíže pantů. U dveří použijte minimálně 6-8 turbošroubů na levou i pravou stranu. Délku turbošroubů volíme podle druhu zdiva a tak, aby ve zdivu byla zapuštěna délka minimálně 10-12 cm.

f) Po ukotvení opět zkontrolujeme vodorovnou a svislou polohu rámu případně rovinnost jednotlivých stran (deformace kotvením). Je nutné vypodložení rámu podložkami podle připojeného obrázku.

g) Provedeme zvlhčení montážní spáry a následně zapěníme montážní pěnou. Zapěnění začínáme na horní straně okna a pak okolo celého rámu rovnoměrnou vrstvou. Množství montážní pěny volíme tak, aby se nemusela se ořezávat. Počítejte s tím, že pěna zvětší svůj objem, proto spáru nevyplňujte celou. Pro montáž volíme nízko expanzní montážní pěnu tak, aby nevznikaly případné deformace. Před zapěněním zejména u větších rozměrů a použití kotev se provádí rozepření rámu a to jak vodorovně i svisle. Po úplném vytvrdnutí montážní pěny provedeme její oříznutí (v případě větší expanze).

h) Po montáži se provádí opět kontrola přesné montáže vodováhou a kontrola seřízení a funkčnosti. Okna a dveře nikdy nenasazujte před důkladným vytvrdnutím PU pěny !!!

ch) U větších rozměrů oken nebo i u dveří použijte rozepření rámu do té doby, než dojte v vytvrzení montážní pěny. Zabráníte tak deformacím rámu. I když použijete nízkoexpanzní pěnu, tak přesto pěna lehce zvýší svůj objem a i deformace v řádu pouhých milimetrů může způsobit problémy se seřízením oken a dveří.

i) Při spojování dvou oken dohromady používejte vždy spojovací profil. Pokud je spojováno fixní okno, je nutné vysadit sklo pomocí vyjmutí zasklívacích lišt. Jak vysadit lišty se můžete podívat ZDE. Okenní rámy se spojovacím profilem k sobě přitáhněte pomocí truhlářských svěrek. Svěrky podložte dřevem, abyste nepoškodili rámy. Po "secvaknutí" rámy provrtejte a spojte spojovacími maticemi - viz ZDE. Zasaďte zpět skla i zasklívací lišty.

j) POZOR při práci v zimě. Okna montujte při mrazu s maximální opatrností. Každý plast (okna nejsou výjimka) je, se snižující se teplotou, křehčí. Do -5°C by neměl nastat vážnější problém. Při teplotách do -10° nebo nižších už raději montáž neprovádějte a vyčkejte na teplejší dobu.

k) Ochranou folii na rámech odstraňte ihned po dokončení montáže. Zejména vnější folii nenechávejte na profilech déle, protože hrozí "připečení" folie působením slunečného záření. Pokud chcete později ochránit rámy při zednických pracích, použijte na ochranu rámu malířskou lepicí pásku s folií. Případné znečištění rámu maltou odstraňte ihned pomocí vody a měkké utěrky. Na čištění rámu a skel je zakázáno používat rozpouštědla, benzin a jiné látky, které mohou reagovat s PVC a mohou způsobit poškození.


Montáž jednotlivých druhů výplní – odlišnosti

Montáž vchodových dveří
- provádíme vždy bez křídla
- kotvíme na turbošrouby nebo použijeme více kotev. Více turbošroubů nebo kotev přidáváme na stranu pantů.
- výškové zaměření se provádí vždy s ohledem na použitý prahový systém. Musíme počítat s výškou finální podlahy.Příklady vypodložení okenního nebo dveřního rámu klínky nebo pevnými podložkami.

Povšimněte si, že jednodílné otevírací okno podkládáme i u boku spodního pantu a protilehlého rohu. Toto provádíme zvláště u velkých křídel a vchodových dveří. U oken malých velikostí to není tak nutné.

Podložky musí u oken a dveřít zůstat i po montáži, protože zabraňují pohybům rámu v důsledku působení tlaku velkých křídel a dveří.

Podložky musí být z nenasákavého materiálu, nejlépe plastové. Dřevěné klínky, které použijeme při osazování se musí po montáži odstranit!

vypodložení pod oknem

šířka spáry

 

 pant Winkhaus

Plastová okna jednokřídlá můžete objednat ZDE

Plastová okna vícekřídlá můžete objednat ZDE

 Vchodové, balkonové a posuvné dveře můžete objednat ZDE