Základem solárního kolektoru jsou vakuované trubice z borokřemičitého skla. Vakuum je vynikající izolátor a eliminuje tepelné ztráty. Celá trubice a absorbér jsou navržena tak, aby energie zůstávala uvnitř potrubí a bránila tepelným ztrátám.

Teplo uvnitř vakuované trubice dosahuje až 300°C.

Ve středu těchto trubic je tzv. Heat-Pipe. 

Díky absenci vzduchu a tak i sníženému tlaku, tak dochází i ke snížení bodu varu kapaliny ve výměníku na 25°C.

Díky slunci se zahřívá vnitřek vakuových trubic. Přes hliníkové otopné těleso se teplo přenáší do trubicového kondenzátu. Tato kapalina začne již při 25°C vařit a pára stoupá k vrcholu výměníku, kde odevzdá teplo, pak se ochlazuje, znovu kondenzuje a teče zpět trubicí. Tento proces se neustále opakuje.

Trubicový kondenzát musí být natřený tepelně vodivou pastou, aby co nejlépe přenášel teplo do objímky, která předá teplo dál do nádrže. 

Horká voda stoupá v nádrži nahoru a chladnější klesá dolů a tak se průběžně ohřívá veškerá voda v nádrži.

Voda v nádrži je pod stálým tlakem z vodovodní sítě a po odpuštění vody v domácnosti se tak voda neustále doplňuje.

Protože je voda v nádrži pod stálým tlakem, tak je možné celý solární systém umístit na zemi před domem nebo na střeše. Umístění solárních kolektorů tak nemá vliv na tlak vody, protože to zajišťuje vodovodní řad.

Je to tedy jednoduchost celého systému, díky kterému je tak spolehlivý. Žádná elektronika, žádná čerpadla, žádná expanzní nádrž a nic podobného.

V případě, že teplota vody dosahuje 90°C a více, tak je přetlak v nádrži odpuštěn přetlakovým ventilem.

Solární kolektory dokáží absorbovat i sluneční záření pohlcené při oblačnost, takže vodu ohříváte i když je slunce pod mraky. Dokonce dokáže ohřívat vodu i světlem odraženým od sněhu.

průřez solárním kolektorem

.

Solární kolektory můžete objednat ZDE