Tento návod je pro zaměření při výměně starého okna za nové. U novostavby je to jednodušší, neboť měříme čistou míru stavebního otvoru. Vždy ale provádíme měření aspoň na 3 místech - na krajích a uprostřed - a zapisujeme tu nejmenší naměřenou míru.

Stavební otvor uvádíme v pořadí šířka x výška v mm.

 

1. Rozměr celého okna

Rozměr nového okna změříme podle venkovního rozměru okenního otvoru. Hrany, nebo-li boky okenního otvoru se nazývají ostění.

2. Šířka okna

Šířku okna měříme vždy od ostění k ostění. Pro stanovení šířky okna musíme k naměřenému rozměru připočítat zpravidla cca maximálně 0-10 milimetrů na každé straně na založení okna za ostění. To je většinou v případě, že okna demontujeme dovnitř do místnosti a chceme tak zachovat neporušenou venkovní omítku, ke které opět dosadíme z místnosti nové okno. Jak bylo uvedeno, tak v tomto případu měříme otvor zvenku podle vnější omítky, pokud ta bude zůstávat. Ve finále vlastně k naměřené hodnotě šířky stavebního otvoru přičteme 0-20 mm.

Založení okna závisí na tloušťce venkovní buď břízolitové nebo hladké omítky. Tuto tloušťku si zkontrolujeme pohledem (a to nejlépe v místě spodního vnějšího parapetu, kde jsou kraje okna často vidět), nebo do špalety uděláme malou hloubkovou sondu.

Připojovací spára (mezera pro PU pěnu mezi oknem a cihlou) by měla být min. 10mm u bílých oken a 15mm u oboustranně barevných oken do šířky okna 1,5m. U větších oken musí být připojovací spára větší. Pro finální zjištění tloušťky staré omítky kolem oken, je vhodné oškrábnout kousek omítky, aby jsme měli jistotu, že připojovací spára bude mít správnou tloušťku.

3. Výška okna

Výšku okna měříme vždy od venkovního parapetu po horní ostění. Pro stanovení výšky okna musíme k naměřenému rozměru připočítat cca 0-10 milimetrů na založení okna za vrchní ostění, v dolní části odečíst 30 milimetů na podkladový parapetní profil. Ve finále vlastně od naměřené hodnoty výšky stavebního otvoru odečteme 20-30 mm.

Výrobní výška okna je počítána bez podkladového profilu. 

Připojovací spára (mezera pro PU pěnu mezi oknem a cihlou) by měla být min. 10mm u bílých oken a 15mm u oboustranně barevných oken do šířky okna 1,5m. U větších oken musí být připojovací spára větší. Pro finální zjištění tloušťky staré omítky kolem oken, je vhodné oškrábnout kousek omítky, aby jsme měli jistotu, že připojovací spára bude mít správnou tloušťku.

POZOR! Pokud budeme okno montovat podle platných norem, tak by měla být připojovací spára i pod podkladním profilem. Okno s podkladovou lištou by mělo být posazeno na podkladové podložky a vzniklá mezera také vyplněna PU pěnou. Při montáži svépomocí berte tento pokyn jako doporučení.

4. Venkovní parapet

Hloubku venkovního parapetu zaměříme od místa osazení okna s připočtením přesahu parapetu přes stěnu (zpravidla o pět až sedm centimetrů). Šířka venkovního parapetu je dána okenním otvorem.

5. Vnitřní parapet

Hloubku vnitřního parapetu zaměříme pět centimetrů od místa osazení venkovního parapetu, s ohledem na tloušťku stěny a připočtením přesahu parapetu přes stěnu, zpravidla o tři až pět centimetrů. Šířka vnitřního parapetu je dána okenním otvorem.

 Pokud se ostění směrem od okna rozšiřuje, je potřeba naměřit největší rozměr a parapety poté upravit seříznutím do šikminy podle tvaru ostění. Vždy je lepší širší parapet, který následně zmenšíte.

Zaměření u novostavby nebo po vybourání oken :

Změříme pouze šířku x výšku stavebního otvoru v mm. Měříme ne třech místech - dole, uprostřed a nahoře a zapisujeme nejmenší naměřený rozměr. U bílých oken do šířky 1,5m odečteme minimálně 20mm a o oboustranně barevných a větších oknech odečteme minimálně 30mm na šířku. Na výšku odečteme minimálně 40mm u bílých oken do výšky 1,5m a minimálně 45mm u oboustranně barevných a vyšších oken. Je počítáno s podkladovým profilem o výšce 30mm pro montáž parapetů.

Vchodové a balkonové dveře:

U vchodových a balkonových dveří je nutné uvažovat, zda bude při montáži použit podkladový profil nebo budeme provádět montáž na hotovou podlahu. Pokud podkladový profil nebude použit, pak nebudeme 30mm na tento profil u výšky odečítat.

.

Plastová okna na zakázku můžete objednat ZDE