Ve výběrových řízeních, ale také v poptávkách koncových zákazníků to bývá jeden z častých požadavků – okenní profily v třídě A dle ČSN EN 12608… Co se za tím vlastně skrývá? Lapidárně řečeno laická neznalost nebo dokonce úmyslná záminka pro vyřazení zdatnější konkurence z výběrového řízení parametrem, který nemá kvalitativní, ale pouze popisný význam.

Přestože dodáváme okna, která se klasifikují jako okna třídy A, pro výsledné vlastnosti je důležitá jiná norma než norma EN 12608.

Citovaná norma totiž zcela jasně uvádí, že toto zatřídění nemá naznačovat rozdíly v kvalitě profilů či ve funkčnosti oken z těchto profilů zhotovených. Pro toto hodnocení jsou totiž rozhodující jen a pouze parametry oken zjištěné jejich měřením ve zkušebně.

Konstrukce profilů prochází neustálou evolucí, která zlepšuje celkové parametry oken. Tato evoluce se odehrává především ve složení materiálu, způsobu nasazení v rámci konstrukce profilu, způsobu propojení výztuže s profilem a jejího umístění, tvaru a dimenzi jednotlivých komor včetně jejich případného vyplnění tepelně-izolační hmotou. Cílem je zlepšit tepelnou a akustickou izolaci celých oken, jejich stabilitu a statický potenciál a v neposlední řadě i následnou ohleduplnost k životnímu prostředí díky bezolovnatým stabilizátorům, které umožní jejich recyklovatelnost.

Síla vnějších stěn profilů byla důležitou veličinou v dobách dvou a tříkomorových profilových systémů, protože tím byla deklarována dostatečná pevnost rohových svárů. Profily tehdy měly jen málo vnitřních stěn a příček a pevnost rohů tak byla dána převážně množstvím svařeného materiálu vnějších stěn profilů.

Paradoxem na trhu je, že mnoho profilů inzerovaných jako profily vyrobené ve třídě A mají po přeměření menší plochu svaření i pevnost rohů, než standardní profily vyrobené ve třídě B. Důvodem jsou papírově tenké vnitřní přepážky a stěny, jejichž síla není extruzní třídou A definovaná.

Shrnuto, podtrženo – dnes je velká síla vnější stěny spíše znakem problematické směsi PVC, ze které je profil vyroben, či zastaralé konstrukce vlastního profilového systému. Nekvalitní materiál nebo vnitřní stavba profilu je kompenzována množstvím neproduktivně použitého materiálu. Dnešní moderní materiály i konstrukce jsou již na mnohem vyšší úrovni. Důkazem toho je dosažení identických, či lepších tepelně-technických a také statických vlastností oken s použitím profilů menší stavební hloubky oproti profilům s propagovanou větší tloušťkou vnější stěny. Síla stěny profilů je tedy dnes naprosto irelevantní informací.

Vlastnosti, které jsou důležité pro výrobek, tedy v tomto případě okno, beze zbytku popisuje výrobková norma ČSN EN 14351–1 včetně národní přílohy A1. Tyto vlastnosti pak musí být deklarovány v Prohlášení o vlastnostech, jakémsi „rodném listu“ každého okna či dveří. Všechny další často vyžadované vlastnosti, nad rámec vlastností uvedených v této normě, a že jich často bývá, jsou zcela irelevantní a jejich podmiňování v rámci veřejných zakázek dokonce nezákonné! 

Závěrem:

Tato evropská norma EN 12608 stanovuje klasifikaci, požadavky a zkušební metody pro povrchově neupravené profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) se světlými povrchy určené pro použití při výrobě oken a dveří. Až teprve norma EN 14351 stanovuje funkční vlastnosti. Tedy až výsledky měření na základě této normy nám řeknou něco o vlastnostech daného testovaného okna.

zdroj: http://www.trocal.cz/servisni-sluzby/caste-dotazy/plastova-okna-v-tride-profilu-a/

síla stěny

Síla stěny našich skladových oken má standardní sílu 3mm.

Ale je to jen jeden z parametrů oken. Na okno je potřeba se dívat jako na celek (vnější stěny, komory, skla, kování, folie, sváry, odolnost proti větru, vodotěsnost, propustnost vzduchu, akustická izolace, tepelná propustnost nebo nebezpečné látky v plastu atd.)

Nenechte se tedy ovlivnit pouze jedním parametrem okna - sílou stěny.

Pokud okna výrobce prošla zkušebnou na základě normy EN 14351, pak okna svými vlastnostmi vyhovují našim klimatickým podmínkám.