Vážení zákazníci.

Níže přinášíme souhrn informací od našich dodavatelů.

.

Celosvětová situace v dodávkách stavebních materiálů z plastů, dřeva a kovů je velmi atypická. Dochází k výraznému zvyšování cen a v některých případech i k prodloužení dodacích termínů. Nejedná se pouze o některé materiály, jak tomu většinou bývalo v‌ minulosti, ale prakticky o veškeré materiály, které jsou z výše uvedených surovin vyráběny.

Výrobky z plastů – hlavní příčiny nedostatku:

·  Silný konec roku 2020 a tím nízké zásoby u výrobců.

·  Extrémní zima v Texasu zastavila mimo jiné produkci rafinerií a chemiček, Texas je klíčovým producentem PVC a dalších složek plastů pro celý svět.

·  Dlouhodobé plánované opravy některých výrobních zařízení.

·  Zvýšení ceny ropy.

·  Nedostatek volných kontejnerů, USA vykupují evropské a čínské výrobce plastů.

·  Explozivní nárůst výroby zdravotnických pomůcek a priorita této výroby.

·  Opatření spjatá s pandemií koronaviru.

Výrobky z kovů – hlavní příčiny nedostatku:

·  Nedostatek plechů a oceli z Asie a omezení nebo ukončení výroby některých hutí v Evropě.

·  Emisní povolenky.

·  Velké množství materiálu jindy určeného pro stavebnictví jde do automobilového průmyslu.

Vlivem výše zmíněného došlo za poslední tři měsíce již ke dvěma vlnám zdražování. Ceny se ve srovnání s r. 2020 zvedly u některých materiálů o více než 30 %.

Sekundárním problémem je nedostatek materiálu, což zásadním způsobem prodlužuje dodací termíny. Lze očekávat, že do léta cena materiálů dále poroste. Ceny materiálu a jeho dostupnost jsou nyní garantovány s omezenou platností v řádech dnů.

Níže Vám chceme představit, jak se vyvíjela úroveň nákupních cen na naši hlavní surovinu S-PVC:

U plastových oken, sekčních vrat a jiných plastových a kovových výrobků se zvyšují ceny podle vybraného výrobce profilu měsíčně cca o 3-5%.