V oknech se nejčastěji setkáváme s dvojskly nebo trojskly.

Můžeme setkat i s paketem 4 skel nebo s jedním sklem - třeba silné protipožární sklo.

Mezi skly je běžně hliníkový meziskelní rámeček, který se používá jako základní sestava.

Pro lepší izolační vlastnosti se mezi skla používá rámeček SWISSPACER Ultimate.

Prostor mezi skly je většinou vyplněn plynem, který má izolační schopnosti.

Nejčastěji se používá plyn Argon.

Lepších izolačních vlastností dosáhneme s plynem Krypton, ale jeho vysoká cena se výrazně odrazí na celkové ceně oken.

.

Jak se vyznat v tom, jaká skla jsou použita v kalkulaci?

.

Podívejme se základní označení skel 4-16Ar-4

V tomto případě se jedná o 2 sklo. 4mm sklo, 16mm rámeček, 4mm sklo – výsledná síla zasklení 24mm.

Písmena Ar označují druh použitého plynu – tedy Argon.

.

Dalším nejrozšířenějším zasklením je 3 sklo 4-18Ar-4-18Ar-4

Opět se zde uvádí síla skla a síla rámečků. Výsledná síla zasklení 48mm.

U takových paketů je součinitel prostupu tepla sklem Ug=0,5 W/m2K

Uw hodnoty pak označují prostup tepla celým oknem - tedy sklo + rám.

Platí, že čím je větší okno a tedy větší plocha skla, tak je celkové Uw nižší.

U malých oken, kde je poměr skla a rámu obrácený (málo skla a více plochy rámu) bývá Uw vyšší.

.

V případě použití matného skla je sklo označeno 4mat-18Ar-4-18Ar-4, přičemž v pořadí zleva je jako první venkovní strana.

.

Pokud si budete přát například bezpečnostní sklo, tak toto sklo se dává na venkovní stranu a podle síly bezpečnostní třídy se používá různě silné bezpečnostní sklo.

Jako základní bezpečnostní paket u 3 skla se použije 33.1

Je to označení pro lepené sklo, které se skládá ze 2 ks 3mm skel a 1mm fólie. Celková síla tohoto jednoho skla je tak 7mm.

Bezpečnostní folie je lepena mezi těmito dvěma skly. Tedy 3mm sklo, 1mm fólie, 3mm sklo.

.

Nejvíce používaným bezpečnostním zasklením je sklo 44.2

Takový bezpečnostní paket může vypadat třeba takto 44.2-12Ar-4-12Ar-4

.

Bezpečnostní sklo ale může být i silnější – např. 44.4 nebo 44.6 nebo 55.2 nebo 66.2

Vyšší zabezpečení ale znamená i vyšší cenu.

.

Znamená bezpečnostní sklo, že ho útočník nerozbije?

Ne. Pořád je to sklo, které je sice tvrdé, ale křehké. Tabule skla sice popraská, ale útočník se přes tuto překážku běžnou silou nedostane.

U běžného zasklení stačí na ulici sebraný kámen a útočník vám udělá díru do celého okna.

U bezpečnostního skla sice naruší přední stranu okna, ale vnitřní tabulky skla zůstanou neporušené.

Domácnost zůstane uchráněna proti vniknutí i proti nepřízni počasí, takže do výměny poškozeného skla, máte byt bez "průvanu".

.

Skla mohou být i se zvukovým útlumem.

K tomu se používá kombinace různých skel, i lepených.

Zvukově izolační paket poznáte podle označení na konci např. Rw=40dB

.

U větších tabulí skla je možné použít i tvrzená skla s označením ESG

Tato skla jsou až 4x více odolná vůči tlaku větrem nebo tepelné námaze než standardní skla.

Nejběžněji jsou používaná v síle 4 a 6mm.

Tvrzená skla ESG se často používají samostatně nebo v kombinaci s lepenými skly např. 44.2-16Ar-6-16Ar-6ESG

4 sklo

I tento paket 4 sklel můžeme nabídnout, ale jen do silnějších profilů.

Paket je ve složení 4ESG-12Kr-4ESG-12Kr-4ESG-12Kr-4ESG

Tedy 4 tvrzená skla ESG a s plynem Krypton.

V tomto složení dosahuje tento paket hodnot Ug=0,3 W/m2K

Například okno v profilu Salamander Bluevolution 92 se 4 skelným paketem Ug=0,3 dosahuje hodnot Uw=0,57 W/m2K