Certifikát Spolehlivá firma

Poradíme Vám

Máte dotaz?

Volejte nám na 774 850 655 (prodejna oken) od 9 do 16 hod. Další kontakty v menu nahoře.


Newsletter

Tento návod je pro zaměření při výměně starého okna za nové. U novostavby je to jednodušší, neboť měříme čistou míru stavebního otvoru. Vždy ale provádíme měření aspoň na 3 místech - na krajích a uprostřed - a zapisujeme tu nejmenší naměřenou míru.

 

1. Rozměr celého okna

Rozměr nového okna změříme podle venkovního rozměru okenního otvoru. Hrany, nebo-li boky okenního otvoru se nazývají ostění.

2. Šířka okna

Šířku okna měříme vždy od ostění k ostění. Pro stanovení šířky okna musíme k naměřenému rozměru připočítat zpravidla pět až patnáct milimetrů na každé straně na založení okna za ostění. To je většinou v případě, že okna demontujeme dovnitř do místnosti a chceme tak zachovat neporušenou venkovní omítku, ke které opět dosadíme z místnosti nové okno. Jak bylo uvedeno, tak v tomto případu měříme otvor zvenku podle vnější omítky, pokud ta bude zůstávat.

Založení okna závisí na tloušťce venkovní buď břízolitové nebo hladké omítky. Tuto tloušťku si zkontrolujeme pohledem (a to nejlépe v místě spodního vnějšího parapetu, kde jsou kraje okna často vidět), nebo do špalety uděláme malou hloubkovou sondu.

Připojovací spára (mezera pro PU pěnu) by měla být min. 10mm u bílých oken a 15mm u oboustranně barevných oken do šířky okna 1,5m. U větších oken musí být připojovací spára větší. Pro finální zjištění tloušťky staré omítky kolem oken, je vhodné oškrábnout kousek omítky, aby jsme měli jistotu, že připojovací spára bude mít správnou tloušťku.

3. Výška okna

Výšku okna měříme vždy od venkovního parapetu po horní ostění. Pro stanovení výšky okna musíme k naměřenému rozměru připočítat pět milimetrů na založení okna za vrchní ostění, v dolní části odečíst třicet milimetů na podkladový parapetní profil a na výšku venkovního parapetu. Ve finále vlastně od naměřené hodnoty odečtene 25mm.

Připojovací spára (mezera pro PU pěnu) by měla být min. 10mm u bílých oken a 15mm u oboustranně barevných oken do šířky okna 1,5m. U větších oken musí být připojovací spára větší. Pro finální zjištění tloušťky staré omítky kolem oken, je vhodné oškrábnout kousek omítky, aby jsme měli jistotu, že připojovací spára bude mít správnou tloušťku.

POZOR! Pokud budeme okno montovat podle platných norem, tak by měla být připojovací spára i pod podkladním profilem. Okno s podkladovou lištou by mělo být posazeno na podkladové podložky a vzniklá mezera také vyplněna PU pěnou. Při montáži svépomocí berte tento pokyn jako doporučení.

4. Venkovní parapet

Hloubku venkovního parapetu zaměříme od místa osazení okna s připočtením přesahu parapetu přes stěnu (zpravidla o pět až sedm centimetrů). Šířka venkovního parapetu ja dána okenním otvorem.

5. Vnitřní parapet

Hloubku vnitřního parapetu zaměříme pět centimetrů od místa osazení venkovního parapetu, s ohledem na tloušťku stěny a připočtením přesahu parapetu přes stěnu, zpravidla o tři až pět centimetrů. Šířka vnitřního parapetu ja dána okenním otvorem.