Lepící a stěrkové malty jsou určeny pro zhotovení kontaktních zateplených fasád. Tzn., že izolant (polystyren nebo vata) je v přímém kontaktu s izolovaným zdivem.

V základním provedení se nabízí lepící malty pytlované, které jsou ve většině případů určeny současně i na zhotovení stěrky se síťovinou a také PU pěny k lepení polystyrenu na fasádu, které mají oproti lepení klasickým lepidlem spoustu výhod.