Fasádní polystyren se zpravidla označuje ve svém názvu číslicí 70.
Toto číslo vyjadřuje jakousi "tvrdost" fasádního polystyrenu.

    Je možné použít i zde uvedené polystyreny s označením tvrdosti 100.
Tento tvrdší fasádní polystyren můžeme použít tam, kde potřebujeme pevnější a tvrdší výslednou fasádu. Např. na straně budovy přilehlé k chodníku, průjezdu a vjezdu, směrem k dětskému hřišti a pod. Zkrátka tam, kde hrozí fyzický kontakt ve větší míře.
    Na drtivou většinu fasád však postačuje fasádní polystyren s označením 70 ve svém názvu.

Fasádní polystyren se vyznačuje výbornou opracovatelností a manipulovatelostí. Oproti minerální vlně je také fasádní polystyren mnohem levnější, proto se zateplené fasády z fasádního polystyrenu zhotovují v 90% případů zateplování fasád.
Fasádní polystyren jde lehce řezat i brousit, proto je možné v případě potřeby fasádní polystyrenové desky pohodlně zkracovat podle potřeby.