Je lepším izolantem EPS nebo minerální vlna ?

Oba izolanty existují vedle sebe na trhu již desítky let a našly si svoje uplatnění v mnoha oblastech.

Co se týká zateplování, používá se pěnový polystyren více při aplikacích , kde je výhodou menší měrná hmotnost při vyšší pevnosti a nižší nasákavosti vody než je tomu u minerální vlny.Z toho vyplynuly především aplikace jako zateplení fasád, podlah a plochých střech, kde má pěnový polystyren větší podíl. Vysokou výhodou polystyrenu oproti minerální vlně je jeho nízká cena.


Minerální vlna se používá především k izolaci šikmých střech,příček, provětrávaných fasád a tam, kde jsou zvýšené nároky na požární bezpečnost. Nevýhodou je jeho vyšší cena a vyšší nároky při aplikaci na fasádu.


V praxi se pro zateplení budov používá EPS a vlna v poměru cca 90:10. Polystyren se tak používá v drtivé většině zateplovacích prací.

 

Jaký vybrat materiál pro zateplení?

 

Pěnový polystyren nebo minerální vlna?

Součinitel tepelné vodivosti obou materiálů je podobný. V případě stejné tloušťky desek tepelné izolace by byla úspora energie obdobná. Který systém si vybrat? Obě řešení mají své výhody. Obě mohou být aplikována na nové i rekonstruované budovy. I přesto jsou však mezi pěnovým polystyrenem a minerální vlnou určité rozdíly, podle kterých si každý vybere vhodný systém.

 


Nejdůležitější vlastnosti pěnového polystyrenu

Pěnový polystyren


Pěnový polystyren se vyznačuje velmi nízkou nasákavostí a díky tomu neztrácí své tepelně izolační vlastnosti. Neobsahuje žádné zdraví škodlivé látky. Je velmi lehký a má dobré mechanické vlastnosti (pevnost v tahu cca 80 kPa a pevnost v tlaku cca 130 kPa). Zvuková izolace není vysoká. Nízký je součinitel prostupu vodních par: cca 12 x 10–6 g/(mhPa). Teploty vyšší než +80 °C a většina organických rozpouštědel pěnový polystyren poškozuje. V systému ETICS je možné použít pěnový polystyren splňující požadavky EN 13163:2004 pro CS(10)70 nebo CS(10)100. Materiál tepelné izolace nesmí šířit oheň, tzn. musí být samozhášivý se stabilními rozměry potvrzenými výrobcem (po určité době). Desky rozměrů 100 x 50 cm.

 


Nejdůležitější vlastnosti minerální vlny

Minerální vlna


Minerální vlna je odolná vůči vysokým teplotám (vlákna z přírodních hornin se začnou tavit po dvou hodinách při teplotách vyšších než 1000 °C). Tepelný odpor pojiv a hydrofobních látek (přídavné látky) je méně příznivý. Minerální vlna je klasifikována jako nehořlavý materiál a je odolná vůči většině chemických látek. Součinitel prostupu vodních par je velmi vysoký: cca 480 x 10–6 g/(mhPa) zaručuje přímost prostupu vodních par. Dříve zmíněné hydrofobní látky limitují schopnost vody vzlínat a dále absorpci vodních par obsažených ve vzduchu. Desky z minerální vlny jsou značně těžké, mají malou tuhost a relativně nízkou pevnost. Zatížení způsobující 10 % deformaci je cca 40 kPa. Vlákenná struktura desky dodává stěnám dobrou akustickou izolaci.


V systémech ETICS mohou být použity minerální vlny, které splňují požadavky normy EN 13162:2004 pro CS(10)40 (zatížení způsobující 10 % deformaci minerální vlny je min. 40 kPa). V systémech ETICS jsou používány dva druhy minerální vlny. Jedná se o minerální vlnu s podélnou orientací vláken (hustota 120 až 160 kg/m³, pevnost při rozlomení kolmo na plochu desky > 10 kPa); desky s rozměry 50 cm x 100 cm, nebo o desky s kolmou orientací vláken (hustota 80 až 120 kg/m³). Díky tvaru (obvyklé rozměry jsou 20 x 120 cm) se těmto deskám většinou říká lamelové.

 


Porovnání technologických a konstrukčních vlastností pěnového polystyrenu a minerální vlny

 

VlastnostiPěnový polystyrenMinerální vlna
Vhodnost pro mechanické zpracování velmi dobrá dobrá
Úprava povrchu broušením velmi dobrá komplikovaná
Požární klasifikace nešíří oheň nehořlavá/nevznětlivá
Odolnost proti stárnutí omezená dobrá
Odolnost vůči mikroorganismům dobrá velmi dobrá
Povolená výška pro aplikaci 22,5 m bez omezení
Nebezpečí pro člověka není nebezpečný možné nebezpečí – prach vzniklý během zpracování
Odolnost proti organickým rozpouštědlům není odolný zcela odolná
Hmotnost 1 m² ETICS (10 cm izolace) cca 15 kg cca 30 kg
Systém konečné úpravy povrchu minerální, akrylátová, silikátová, silikonová a silikon-silikátová omítka minerální, silikátová, silikonová a silikon-silikátová omítka