Zvyšuje se při zateplení EPS riziko vzniku plísní ?

Při vnějším zateplení např. fasády je tomu právě naopak - zateplení výrazně sníží nebo odstraní kondenzaci vodní páry .Pokud se výjimečně objeví plísně a zvýší vlhkost není to způsobeno zateplením, ale tím, že se většinou současně mění i okna a několikanásobně se sníží přirozená výměna vzduchu.Pak je třeba upravit režim větrání.


Může dojít k tomu, že zateplením přestane dům dýchat ?


Pojem "dýchání domu" je fyzikální nesmysl, protože v našich podmínkách dochází k výměně vzduchu stěnami domu jen asi ze 3 %.Bez ohledu na provedení konstrukce stěny dochází k potřebné výměně vzduchu jiným způsobem - větráním, netěstnostmi, digestořemi,ventilátory apod. Vnitřní vrstvy konstrukce i nadále reagují na změny vlhkosti vnitřního vzduchu - takže stavba "dýchá".


Možná se setkáme s názorem, že i po zateplení stavba vlhne, a že se tento stav dokonce zhoršuje. Zateplením obvodových stěn můžeme docílit snížení nebo odstranění kondenzace vodní páry uvnitř a na vnitřním povrchu konstrukce, neodstraníme však ostatní příčiny způsobující vlhnutí. Jestliže jde o vlhkost domu způsobenou zemní vlhkostí nebo zatékáním, je třeba zateplování odložit. Nejdříve je nutné odstranit hlavní příčinu vlhnutí, a když vlhkost v konstrukci klesne na úroveň praktické vlhkosti stavebního materiálu, můžeme se pustit do zateplování.


Proto NIKDY nezateplujte vlhké zdivo !!!