Je pravda, že pěnový polystyren v konstrukcích po časech mizí?

Ne, není to pravda. Tato pověra vznikla v začátcích užívání tohoto izolačního materiálu v důsledku prohřešků vůči jeho užitným vlastnostem. 

Pěnový polystyren odolává teplotám trvale se pohybujícím do 80 °C, ale neodolává působení organických rozpouštědel. Použití pěnového polystyrenu pod černé či tmavě modré opakní sklo v prvních typech meziokenních vložek, stejně jako užití lepidel, která obsahovala organická rozpouštědla při položení hydroizolací způsobovalo zmíněné "mizení" pěnového polystyrenu. Ještě nedávno mělo obdobné důsledky přílišné zvýšení teplot při urychlování výroby vrstvených obvodových panelů proteplováním spolu s užíváním nevhodných prostředků při odbedňování ocelových forem bočnic panelů. Pozoruhodné je, že k dílčí likvidaci pěnového polystyrenu došlo během velmi krátkého času výroby obvodových panelů. Po jejich zabudování do "paneláků" se s ním již nic nedělo. Následné kontroly ukázaly chybějící polystyren a laicky vznikla výše uvedená pověra. Platí tedy zásada - chováme-Ii se k pěnovému polystyrenu slušně, je jeho trvanlivost srovnatelná s trvanlivostí ostatních stavebních materiálů.

Pěnový polystyren je také potřeba chránit před přímým slunečním světlem. UV záření totiž způsobuje narušení struktury buněk pěnového polystyrenu. Pokud máte již obložený dům polystyrenem, je nutné jej ochránit natažením vrstvy leící stěrky s perlinkou. Na finální omítku již pak nemusíte spěchat a takto ochráněný polystyren již vnější vlivy neohrozí. Je-li ale polystyren na fasádě bez ochrany stěrky déle jak 14 dnů, je nutné je před natažením stěrky obrousit. UV záření, totiž způsobí narušení povrchu polystyrenu a lepidlo již nemusí na polystyrenu tolik držet. Po delší době totiž můžete u bílého polystyrenu bez ochrany stěrky pozorovat mírné žloutnutí povrchu a po přejetí rukou po povrchu polystyrenu, se z polystyrenu lehce práší, jako by byl pokryt pylem.