Z vaší země není možné zadat novou objednávku. Undefined

              

Certifikát Spolehlivá firma

Poradíme Vám

Máte dotaz?

Volejte nám na 774 850 655 (prodejna oken) od 9 do 16 hod. Další kontakty v menu nahoře.


Newsletter

Další doporučení

Aplikace tepelné izolace by měly být realizovány v suchu (bez přítomnosti deště a při relativní vlhkosti vzduchu nižší než 80 %). Nedoporučuje se pracovat na plochách zatížených silným slunečním zářením; vrstvy by měly být chráněny před deštěm a silným větrem. Kolem lešení se doporučuje instalace ochranných sítí, jež jsou součástí systémového rámového lešení; teplota okolního vzduchu by se měla pohybovat od +5 do +25 °C, vyjma aplikace barevných minerálních omítek (minimální teplota +9 °C). Vzdálenost mezi izolační deskou a lešením musí být dostatečná, tedy taková, aby umožnila aplikaci všech vrstev systému zateplení v požadované kvalitě. Nedoporučuje se použití visutých lávek, protože by kromě jiného mohly způsobit mechanické poškození.

V případě aplikace tepelné izolace během zimního období je nezbytné použití ochrany lešení. Pokud bude teplota po dobu 3 po sobě jdoucích dnů nižší než -5 °C, je nezbytné přerušit používání zimní verze malty Ceresit CT 85. Bude-li teplota po dobu 3 po sobě jdoucích dnů nižší než +9 °C, neměly by být aplikovány minerální omítky.


Klempířské prvky by měly přesahovat min. 40 mm přes konce omítky a tím chránit proti dešti. Na souvislých plochách by se omítka měla aplikovat bez přestávek; to platí také pro více úrovní lešení. Přírodní plniva mohou způsobit rozdíly ve vzhledu omítky – na jednom povrchu musí být použit materiál se stejnou výrobní šarží uvedenou na každém balení.


Aplikované omítky by měly být min. 1 den chráněny proti dešti (ochrana lešení); barevné minerální omítky by měly být chráněny proti dešti min. 3 dny. To platí při teplotách +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 60 %. Za méně příznivých podmínek musí být počítáno s pomalejším tuhnutím omítek.