Z vaší země není možné zadat novou objednávku. Undefined

              

Certifikát Spolehlivá firma

Poradíme Vám

Máte dotaz?

Volejte nám na 774 850 655 (prodejna oken) od 9 do 16 hod. Další kontakty v menu nahoře.


Newsletter

Aplikace tenkovrstvé omítky

Aplikace tenkovrstvé omítky
1. Základní nátěr pro tenkovrstvé omítky.

K nanášení základního nátěru přistupte až po úplném vyschnutí vrstvy vyztužené síťovinou (obvykle po 3 dnech). Základní nátěr Ceresit CT 15 (podklady před aplikací silikátových omítek Ceresit) a Ceresit CT 16 (podklady před aplikací všech ostatních tenkovrstvých omítek Ceresit) nanášejte štětcem rovnoměrně v jedné vrstvě. Schnutí nátěru trvá asi 3 hodiny. Aplikace základního nátěru usnadňuje nanášení omítek a zvyšuje jejich přilnavost.

Pro omítky intenzivnějších barevných odstínů se doporučuje použít nátěry Ceresit CT 15 a CT 16 v barevném provedení, které se co nejvíce shoduje s odstínem omítky. Při použití bílé lepicí a stěrkové malty Ceresit CT 87 nebo v případě systémů Ceretherm (VWS a WM) Premium a Ceretherm (VWS a WM) Ceramic není tento postup nutný.2. Příprava minerální omítky

Minerální omítky aplikované v systémech Ceretherm VWS a Ceretherm WM jsou vyráběny jako suchá omítková směs, která se připravuje až na místě provádění zateplovacích prací. Do odměřeného množství čisté studené vody nasypte obsah balení a důkladně míchejte pomocí nízkootáčkové vrtačky s míchacím nástavcem, dokud nezískáte homogenní hmotu bez hrudek.


3. Příprava omítkových hmot

Akrylátové, silikátové, silikonové a silikon-silikátové omítky používané v systémech tepelné izolace Ceretherm jsou k dispozici v pastovité formě ihned připravené k použití. Omítky před použitím důkladně promíchejte pomocí nízkootáčkové vrtačky s míchacím nástavcem.


4. Nanášení tenkovrstvé omítky

Tenkovrstvou omítku naneste rovnoměrně na podklad v tloušťce zrna pomocí nerezového hladítka, který přikládejte k povrchu pod úhlem. Povrch omítky zarovnejte hladítkem a stáhněte přebytečný materiál. „Hlazené“ omítky Ceresit CT 60, CT 72, CT 74 a CT 174 je možné aplikovat metodou nástřiku. Omítka aplikovaná nástřikem se nemusí uhlazovat.


5. Strukturované tenkovrstvé omítky

V okamžiku, kdy se omítka nanesená na podklad nelepí na nářadí, lze pomocí umělohmotného hladítka vytvořit požadovanou strukturu. V případě „rýhované“ omítky lze patřičnými tahy hladítkem získat svislé, vodorovné nebo kruhové rýhy tvořené zrnem materiálu. Omítky s „hlazenou“ strukturou získávají vzhled hustě osázených zrn kamenné drtě. Strukturální omítka Ceresit CT 36 může být uhlazena obdobně jako ostatní tenkovrstvé omítky, protože vytváří zajímavý vzor obsahující prvky „hlazených“ i „rýhovaných“ omítek.


6. Kombinace různých barevných odstínů omítek

Podél označené čáry nalepte samolepicí pásku, naneste omítku, vytvořte strukturu a poté pásku odstraňte spolu se zbytky materiálu. Po vytvrzení omítky takto získanou hranu zajistěte páskou a stejným způsobem proveďte omítku jiného barevného odstínu.


7. Přerušení práce

Technologické přestávky představují riziko viditelného rozdílu vzhledu omítek, který je způsoben změnami tuhnutí a schnutí. Proto by měly být aplikovány v méně viditelných místech (podél rohů, křivek fasád, trubek, oken apod.). Podél označené čáry nalepte samolepicí pásku, naneste omítku, vytvořte strukturu a poté pásku odstraňte spolu se zbytky materiálu. Po vytvrzení omítky takto získanou hranu zajistěte páskou a stejným způsobem proveďte navazující plochu omítky. Tento postup je také vhodný při kombinaci různých odstínů omítky.


8. Uzavření dilatační spáry

Po vyschnutí a vytvrzení omítky je možné začít s flexibilním uzavíráním dilatačních spár. K tomu použijte polyuretanový tmel (Makroflex PA 124). V případě hlubších spár rovnajících se 60 – 80 % šířky spáry použijte pěnový provazec (v průměru o 20 % větším než šířka spáry), který zaručí správnou funkci těsnicího tmelu. Při aplikaci tmelu chraňte hrany fasády před znečištěním pomocí ochranných pásek. Tmel aplikujte pomocí vhodné výtlačné pistole. Spáry vyplňujte rovnoměrně, bez dutin. Povrch takto vyplněné spáry, kterou jste předtím navlhčili vodou se saponátem, uhlaďte do 5-ti minut od aplikace. Ihned poté odstraňte ochranné pásky.


9. Natírání minerálních omítek

Vyschlé a vytvrzené minerální omítky natřete fasádními nátěry Ceresit. Nátěry se nanáší štětcem nebo válečkem (ve dvou vrstvách).

10. Aplikace mozaikových omítek

Soklové části budovy, které jsou více vystaveny znečištění a vlhkosti, doporučujeme opatřit mozaikovou omítkou. Na podklad natřený základním nátěrem Ceresit CT 16 naneste mozaikovou omítku Ceresit CT 77.