Z vaší země není možné zadat novou objednávku. Undefined

              

Certifikát Spolehlivá firma

Poradíme Vám

Máte dotaz?

Volejte nám na 774 850 655 (prodejna oken) od 9 do 16 hod. Další kontakty v menu nahoře.


Newsletter

Aplikace izolačních desek

Aplikace izolačních desk1. Příprava lepicí malty
Pro lepení polystyrenových desek v systému Ceresit Ceretherm
Popular použijte lepicí maltu Ceresit ZS (nebo maltu Ceresit ZU); Ceresit CT 85 Zima se používá pro lepení polystyrenových desek v systému Ceretherm VWS Winter. V systémech Ceresit VWS (Classic, Premium) použijte Ceresit CT 83 (nebo malty Ceresit CT 85 nebo CT 87). Maltu Ceresit CT 85 aplikujte
v systému Ceretherm VWS Ceramic.
Maltu Ceresit CT 190 použijte k lepení desek z minerální vlny (bez vláken na povrchu) v systémech Ceretherm WM Ceramic. Obsah balení nasypte do odměřeného množství čisté vody a promíchejte pomocí nízkootáčkové vrtačky s míchacím nástavcem. Promíchanou maltu nechte cca 5 minut odstát a znovu důkladně promíchejte. Hotová malta musí mít homogenní konzistenci bez hrudek.


2. Nanášení lepicí malty na desky z minerální vlny
Před přímým lepením izolačních desek z minerální vlny doporučujeme nanést pomocí dlouhého hladítka s rovnými hranami tenkou vrstvu lepicí malty i na zadní stranu desek. Tento krok může být vynechán, jsou-li lepené desky opatřeny adhezní (penetrační) vrstvou již od výrobce.


3. Nanášení lepicí malty na izolační desky
Lepicí maltu nanášejte zednickou lžící po obvodu desky v pásech o šířce 3 – 4 cm a několika bodech o průměru cca 8 cm. V případě dostatečně rovného podkladu lze pro nanášení malty použít hladítko s velikostí zubů 10 – 12 mm.


4. Lepení izolačních desek
Po nanesení lepicí malty na podklad přiložteizolační desku a přitlačte, nejlépe pomocí dlouhého hladítka. Desky lepte odspodu (od soklů), jedna vedle druhé na vazbu a na sraz. Vazbu je třeba dodržet také na rozích budovy. To zaručí dobrou přilnavost a zamezí vzniku deformací čelních ploch izolačních desek. Velikost styčné plochy s podkladem by měla být nejméně 40 %.


5. Lepení izolačních desek okolo oken
Izolační desky lepte tak, aby spára neprobíhala v rozích oken nebo jiných otvorů ve fasádě. Je to proto, aby se zabránilo popraskání ochranné vrstvy a omítky. Je nutno také izolovat ostění. Při renovaci fasád doporučujeme odstranit stávající omítku z ostění. To umožňuje lepší řešení spoje mezi oknem a izolantem a také zvyšuje izolační tloušťku bez omezení estetického vzhledu nebofunkčnosti okna. Dbejte na to, aby boční hrany izolačních desek byly po nalepení k podkladu čisté. Případné zbytky lepicí malty odstraňte,způsobují výskyt tepelných mostů a prasklin ve fasádě.


6. Plnění případných mezer mezi izolačními deskami
Spáry širší než 2 cm vyplňte materiály, ze kterých byla vyrobena izolace. V případě potřeby vyplňte nízkoexpanzní polyuretanovou pěnu, např. Makroflex, Ceresit.


7. Vyrovnání povrchu izolačních desek
Po vytvrzení lepicí malty použité k připevněníizolačních desek (v průměru 2 – 3 dny) odřezávejte jakékoliv přesahující části desek na rozích budovy a celý povrch obruste speciální bruskou nebo dlouhým hladítkem pokrytým brusným papírem. Takto odstraníte případné nerovnosti hran desek. Poté povrch očistěte a zbavte všech volných částí.


8. Vrtání otvorů pro dodatečné mechanické ukotvení
Polystyrenové desky lze kotvit hmoždinkami s trny z umělé hmoty např. Ceresit CT 330 nebo hmoždinkami s kovovými trny např. Ceresit CT 335. Desky z minerální vlny je potřeba dodatečně mechanicky ukotvit speciálními hmoždinkami s kovovými trny např. Ceresit CT 335. Hmoždinky se umísťují do navrtaných otvorů. Délka osazení v nosném podkladu musí být v souladu s Technickým schválením kotev (většinou min. 3 – 6 cm v případě pevných konstrukčních materiálů a 5 –9 cm v případě dutých stavebních materiálů). Počet, umístění a druh hmoždinek určuje projektant. Nástroje na vrtání by měly být zvoleny podle druhu materiálu nosné vrstvy, aby byla zvýšena optimální účinnost a bezpečnost při připevňování kotev. Při vrtání tenkých dělících materiálů na vrtačku netlačte a nepoužívejte příklep, zabráníte tak jejich poškození. Izolační desky v systémech Ceretherm Ceramic se upevňují mechanicky pouze po první aplikaci zpevňující vrstvy.


9. Dodatečné mechanické ukotvení polystyrenových desek
Při použití lepicí malty Ceresit ZS, Ceresit CT 83 nebo malty Ceresit CT 85 Zima, musí být polystyrenové desky dodatečně mechanicky ukotveny hmoždinkami v počtu minimálně 4 ks/m².


10. Dodatečné mechanické ukotvení desek z minerální vlny
Izolační desky z minerální vlny s podélným vláknem kotvěte hmoždinkami s kovovými trny v počtu min. 4 ks/m². V případě desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken se toto vyžaduje u podkladů s nízkou pevností, u nátěrů nebo tam, kde je zdivo izolováno ve výšce přesahující 12 m. V takových případech se používají hmoždinky s kovovými trny s talíři větších průměrů (≥ 14 cm).


11. Mechanické ukotvení izolačních materiálů
Větrem jsou nejvíce zatížené pásy na nároží budovy široké asi 2 m. V těchto místech je třeba zvýšit počet hmoždinek minimálně na 8 ks/m² (hmoždinky i v rozích desek).


12. Vytváření otvorů pro další mechanické ukotvení
Doporučujeme upevnění kotev tak, aby byl minimalizován výskyt tepelných mostů. Proto musí být otvory vyříznuty do hloubky 2 cm, kam bude uložena izolační krytka. Prostor nad vyplňte speciálním kotoučem izolačního materiálu.


13. Příprava k montáži okenních parapetů

Po upevnění izolačních desek a po obroušení jejich hran je nezbytné připravit prostor pro montáž okenních parapetů, rolet a dalších doplňků oken a dveřních rámů. Cílem přípravných prací je zajistit instalaci těchto částí bez rizika negativního vlivu na kvalitu a odolnost izolačního systému. Proto je třeba, aby byl tvar hran izolačních materiálů v místech kontaktu s okenním parapetem odpovídající.