Z vaší země není možné zadat novou objednávku. Undefined

              

Certifikát Spolehlivá firma

Poradíme Vám

Máte dotaz?

Volejte nám na 774 850 655 (prodejna oken) od 9 do 16 hod. Další kontakty v menu nahoře.


Newsletter

Příprava podkladu pro zateplení fasády

Příprava podkladu pro zateplení fasády1. Posouzení stávajícího podkladu
Před započetím zateplovacích prací je třeba zjistit kvalitu stávajícího podkladu. Podklad musí být dostatečně nosný, soudržný, suchý a zbavený látek, které snižují přídržnost, jako jsou tuky, živice, prach atp. Nosnost podkladu otestujte zkouškou pevnosti v tahu (požadovaná pevnost podkladu je ≥ 0,08 MPa) nebo upevněním desek z pěnového polystyrenu (10 x 10 cm) na podklad pomocí vrstvy lepidla nepřesahující 1 cm. Pokud je kvalita povrchu a upevnění odpovídající, desky pěnového polystyrenu se po 3 dnech při strhávání rozlomí.


2. Očištění podkladu

Stávající nečistoty a vrstvy s nedostatečnou přídržností odstraňte vysokotlakým proudem vody nebo mechanicky (škrábání, osekávání, broušení). Biologická znečištění, tj. místa s výskytem mechu a řas, očistěte drátěným kartáčem a poté opatřete přípravkem Ceresit CT 99. Přídržnost stávající omítky zkontrolujte poklepem. „Dutý“ zvuk znamená, že vrstva je oddělená od podkladu a omítku je nutné odstranit.


3. Ošetření nasákavých podkladů

Podklady s vysokou nasákavostí, např. zdivo z pórobetonových tvárnic, opatřete základním hloubkovým nátěrem Ceresit CT 17 a nechte vyschnout cca 4 hodiny. Tím zajistíte, že malta pro upevnění tepelně izolačních desek nebude vysychat příliš rychle a budou zaručeny její dobré pevnostní parametry.

4.posouzení rovinnosti podkladu
Před aplikací systému posuďte kvalitu podkladu. Nerovné a poškozené plochy nejdříve vyspravte a zajistěte tak potřebnou rovinnost a soudržnost podkladu.


5. Vyrovnání podkladu

Nerovnosti v podkladu do 1 cm je možné vyrovnat lepicí maltou při lepení izolantu. Větší nerovnosti (do 2 cm) vyrovnejte vhodnou vyrovnávací maltou, popř. obruste. Nerovnosti větší než 2 cm vyžadují vyrovnání aplikací izolačních desek o různé tloušťce (neměly by být použity desky
o menší tloušťce než tloušťka vypočítaná v projektu jako minimální, splňující požadavky tepelné izolace budov).


6. Upevňování soklových profilů

Spodní hrany zateplovacího systému jsou chráněny kovovými částmi. Jejich horizontální
umístění (určené vodováhou) je velmi užitečné při instalaci izolačních desek na celou plochu zdiva. Kotví se hmoždinkami (v odstupech cca 30 cm), minimálně 30 cm nad terénem.


7. Upevňování soklových profilů na nerovný podklad

Nerovnost podkladu může způsobovat deformaci soklové lišty. Deformaci můžeme předejít
použitím vhodných podložek.


8. Upevňování soklových profilů na rohy budovy

V místech venkovních i vnitřních rohů věnujte pozornost odpovídajícímu ořezání částí profilů tak, aby mohly být přizpůsobeny průběhu podkladní stěny. Doporučuje se řezat tak, aby byl pás upevněn bez narušení jeho vnější hrany – to umožňuje zachování kontinuity linie a také spodní strany izolované fasády.